Användarvillkor

Detta är de allmänna villkor enligt vilka våra bokningsarrangemang görs.
Snabba länkar

Allmänna villkor är den grundläggande delen av detta bokningsavtal, som ingås mellan HUD d.o.o. (nedan kallat "Företaget") och deras kunder. World Discovery är ett paraplyvarumärke för en mängd varumärken som listas på World Discoverys webbplats. När kunden slutför bokningen förutsätts det att kunden accepterar dessa allmänna villkor. 

Kunden godkänner dessa allmänna villkor genom att beställa tjänster från företaget antingen via webbplats, e-post, telefon, genom att göra en betalning utan förbeställning eller på något annat sätt.

Kunden är ansvarig för alla kostnader och konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktig information som de har lämnat när de gör en bokning.

Företagets varumärke och webbplats samt alla dess komponenter (programmeringskod, design, fotografier, text etc.) och alla undersidor är immateriell egendom som tillhör företagets ägare och skyddas därmed av upphovsrätten. All kopiering, användning eller missbruk av varumärket och/eller webbplatsen och dess komponenter är föremål för rättsliga åtgärder i enlighet med lokal lagstiftning.

Vi åtar oss att göra vårt bästa för att tillhandahålla aktuell och korrekt information på företagets webbplats. Vi kan dock inte hållas ansvariga för fel, utelämnanden eller resultat som kan uppnås genom felaktig användning eller missförstånd av denna information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel så snart de kommer till vår kännedom och, mer allmänt, att när som helst, utan föregående meddelande, ändra hela eller delar av webbplatsen och dessa villkor utan något ansvar som kan uppkomma till följd av detta. De mest aktuella villkoren vid tidpunkten för din avresa kommer att gälla.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för tillhandahållandet av dessa länkar för att komma åt dessa webbplatser och externa källor, och kan inte acceptera något ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt från dessa externa webbplatser eller källor som varken är godkända eller verifierade av vårt team.

Alla bilder är symboliska.

All information som kunden lämnar vid något tillfälle kommer endast att användas för kundens bokning. Utöver detta kommer informationen att hållas privat och konfidentiell, utom när detta är tillämpligt enligt lag.

All information som lämnas av företaget (webbplatser, reklammaterial, information från andra organ) är endast informativ och kan komma att ställas in, ändras eller modifieras på grund av hög belastning, force majeure eller andra oförutsedda omständigheter.

Termer vi använder och deras förklaringar

Paket - Hela det tjänstepaket som Kunden bokat, definierat som en rundtur, dagsutflykt eller semester.

Aktivitet - En enskild aktivitet eller en aktivitet i paketet.

100% pengarna-tillbaka-garanti - Om vi inte kan leverera tjänsten som utlovat och kunden inte är nöjd, ska de kommunicera klagomålet direkt till vår personal inom mindre än 24 timmar efter aktiviteten. Om vi kommer överens om problemet kan kunden få tillbaka pengarna som betalats för den specifika aktiviteten, men inte för hela paketet.

Bästa prisgaranti - Vi försöker erbjuda bästa möjliga priser. Om konkurrenter erbjuder exakt samma aktivitet eller paket till ett lägre pris, försöker vi matcha deras pris om det är möjligt. Detta gäller inte efter att bokningen har bekräftats.

Bokning och betalningar

Om kunden bokar mer än 60 dagar före resedatumet för ett paket eller en aktivitet med ett totalpris på 500 € eller mer, kräver vi att en deposition på minst 30% betalas vid tidpunkten för bokningsbekräftelsen och att det återstående beloppet betalas 60 dagar före avresedatumet.

Om kunden bokar inom 60 dagar från avresedatumet ska hela beloppet betalas vid tidpunkten för bokningsbekräftelsen.

Betalning ska ske på det sätt och vid den tidpunkt som anges på webbplatsen om inte annat överenskommits.

Vi kan inte garantera tillgänglighet på önskat datum och tid innan betalningen eller depositionen är slutförd.

Om full betalning inte har mottagits 60 dagar före avresedatumet förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten eller paketet och anse att depositionen inte återbetalas oavsett kundens avbeställningsskydd. 

Om Kunden gör en sen betalning innan bokningen avbokats av oss, är Kunden skyldig att betala en förseningsavgift på 19 € per dag från och med den första dagen efter förfallodagen om inte en annan överenskommelse har gjorts skriftligen.

Om kunden inte betalar hela beloppet (inklusive eventuella avgifter) inom 7 dagar från mottagandet av en påminnelse förbehåller vi oss rätten att behandla bokningen som avbokad av kunden.

Under förutsättning att de valda arrangemangen är tillgängliga kommer vi att bekräfta en aktivitet eller ett paket genom att utfärda en bekräftelsefaktura. Fakturan skickas till den kund som bokat aktiviteten eller paketet, oavsett hur många personer som ingår i gruppen. Kunden måste kontrollera fakturan noggrant och kontakta oss omedelbart om någon information som framgår av bekräftelsen eller något annat dokument verkar vara felaktig eller ofullständig.

Avbokning eller/och ändringar

Följande avbokningsavgifter gäller baserat på tidpunkten för avbokningen och den specifika kategorin för Kundens bokning:

För schemalagda upplevelser, offentliga eller privata (Vinprovning Ljubljana & Bled, Food Tour Ljubljana, Matlagningskurs Ljubljana):

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning fram till 48 timmar före avresa.
 • Ingen (0%) av resans kostnader kommer att återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller utebliven ankomst.
 • Vi kan ta emot slutliga ändringar av antalet deltagare fram till 2 dagar före resans startdatum, och när ändringen har bekräftats anses den vara bindande.

För planerade dagsutflykter:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning fram till 48 timmar före avresa.
 • Ingen (0%) av resans kostnader kommer att återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller utebliven ankomst.
För flerdagars- eller privata dagsutflykter utan logi:
 • 80% av resans kostnader återbetalas vid avbokning upp till 31 dagar före avresa.
 • 0% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 10-31 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 10 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Endagsaktiviteter utan logi:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 3-7 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resans kostnader kommer att återbetalas vid avbokning med mindre än 3 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Flerdagarsaktiviteter eller rundturer utan logi:

 • 90% av resans kostnader återbetalas vid avbokning upp till 31 dagar före avresa.
 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 10-31 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 10 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Flerdagarssemester eller flerdagarsturer med boende:

 • 95% av resans kostnader återbetalas vid avbokning upp till 90 dagar före avresa.
 • 75% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 61-89 dagar före avresa.
 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Hut To Hut Vandringsturer med boende:

 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 31-59 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Paket för svensexor:

 • Depositioner återbetalas inte
 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 31-59 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Dags- eller flerdagars båtturer och kryssningar:

 • 300 € eller 30% (beroende på kryssningstyp) icke återbetalningsbar deposition som ska betalas för att boka kryssningen och säkra din plats.
 • 100% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning upp till 90 dagar före avresan.
 • 80% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning mellan 61-89 dagar före avresan.
 • 50% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresan.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.
 • Observera att varje chartrat fartyg som erbjuds av World Discovery omfattas av sina egna unika regler och villkor. Dessa villkor återspeglar de särskilda egenskaper, faciliteter och risker som är förknippade med varje enskilt fartyg. Det är viktigt för alla potentiella befraktare att granska och till fullo förstå de specifika villkor som gäller för deras valda fartyg innan de slutför något befraktningsavtal.

Vid avbokning med obetydlig kostnad för företaget beslutar företaget från fall till fall om avbokningsavgiften ska överföras till kundens framtida bokning. Denna kredit är giltig för resor inom ett år från avbokningsdatumet.

Alla överföringsavgifter, betalningsavgifter (kreditkort) och försäkringskostnader återbetalas inte.

Om betalningen gjordes online eller med kreditkort förbehåller vi oss rätten att behålla en behandlingsavgift på 5% i händelse av återbetalning av en avbokning som gjorts av kunden.

Den bokning som kunden gör är obligatorisk och därför är det möjligt för kunden att avboka sin bokning uteslutande i enlighet med dessa allmänna villkor.

Även om det är osannolikt kan våra tjänster ställas in eller ändras av företaget på grund av brist på minsta antal deltagare eller andra oförutsedda omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra turer. Om någon av våra tjänster ställs in eller ändras kommer du att meddelas så snart som möjligt. 

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in, ändra eller modifiera alla faciliteter utan föregående meddelande, inklusive att ändra eller modifiera platser, rutter och priser. I händelse av en ändring kommer företaget att sträva efter att ersätta alternativa arrangemang med jämförbart monetärt värde utan ersättning och accepterar inget ansvar för förlust av njutning till följd av dessa ändringar. Allt detta görs för att våra kunder ska få bästa möjliga upplevelse.

Om du inte kan delta i en rundtur eller aktivitet, eller om vi inte kan erbjuda en rundtur eller aktivitet på grund av en omständighet utanför vår kontroll eller en force majeure-händelse, har företaget inget ansvar för avbokningar och du har inte rätt till någon återbetalning.

När en tur/aktivitet redan pågår erbjuder företaget inga återbetalningar om vår personal bedömer att förhållandena inte tillåter en säker fortsättning i händelse av extremt väder eller någon annan force majeure.

Vissa aktiviteter och sevärdheter på resorna är beroende av väder och öppettider, därför förbehåller sig företaget rätten att ändra reseprogrammet (resplanen), men kommer att försöka informera kunden om ändringen så snart som möjligt. 

Om kunden inte har rätt utrustning som krävs för en viss tur/aktivitet förbehåller sig företaget eller dess representant rätten att neka kundens deltagande i turen/aktiviteten, utan möjlighet till återbetalning. 

Innan bokningen bekräftas kan kunden göra kostnadsfria ändringar i bokningen. Vi kommer att försöka tillgodose ändringar och ytterligare önskemål efter bokningsbekräftelsen, men tillgängligheten kan inte garanteras. Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift vid eventuella bokningsändringar efter det att depositionen har gjorts. 

Paketets innehåll, tjänster och pris ingår i den slutliga offerten. Slutofferten utgör en bekräftelse på valda tjänster och är en del av Företagets avtal med Kunden. Paketpriset inkluderar inte (om inte annat avtalats):

 • Valfria (icke-obligatoriska/tillkommande) utflykter och besök,
 • Eventuella kostnader för att erhålla och utfärda viseringar,
 • mat & dryck och andra extra tjänster,
 • reseförsäkring,
 • alla andra tjänster som inte specificeras i anbudet.

Alla typer av specialtjänster på plats (enkelrum i sista minuten, specialkost etc.) ska betalas av kunden och måste beställas under bokningen. Om en kund ber om en särskild tjänst under resan/aktiviteten ska de betala för den direkt till guiden eller företagets representant, i respektive lands valuta. Vi förbehåller oss rätten att höja priset och rätten till avbokning.

Alla priser anges i € (euro) om inget annat anges.

Bolaget kan begära en höjning av det avtalade priset om följande inträffar efter det att avtalet ingicks:

 • En förändring av växelkursen i förhållande till programmets publiceringsdatum,
 • En förändring av transportkostnaderna (bränsle, vägtullar etc.),
 • Ändrade avgifter för hotell eller lufttrafikföretag.

Företaget kan informera kunden om ändringen muntligen eller skriftligen. Kunden får avboka resan kostnadsfritt om det ändrade priset är mer än 10% högre, senast inom 48 timmar efter meddelandet. Om kunden inte avbokar resan inom den angivna tidsfristen ska det anses att kunden godkänner det ändrade priset. De publicerade priserna är resultatet av företagets avtal med leverantörer/partners och de kanske inte motsvarar de priser som anges på plats, på kundens destination.

Om kunden är sen till en aktivitet kommer vi alltid att försöka erbjuda dig aktiviteten senare än vad som ursprungligen planerades, men om detta inte är möjligt är du inte berättigad till återbetalning. Om du vet att du kommer att bli sen, vänligen informera oss så snart som möjligt.

Om du av någon anledning vill avsluta en aktivitet i förtid har du inte rätt till någon återbetalning eller rabatt.

Företaget förbehåller sig den absoluta rätten att neka en bokning efter eget gottfinnande av någon anledning och när som helst. Kunderna samtycker till att acceptera de befogenheter och beslut som fattas av våra anställda, guider och dotterbolag.

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in en resa eller aktiviteter under alla omständigheter men kommer att sträva efter att undvika detta om det inte är absolut nödvändigt.

Företaget är inte ansvarigt för andra bokningar som kunden gjort hos andra leverantörer, t.ex. turer, transfer, flyg etc. Om resplanen ändras garanterar företaget inte någon tid för avresa eller ankomst. 

COVID-19 / Återbetalning vid extrema omständigheter

Om regeringen stänger gränserna eller om andra officiella restriktioner förhindrar resor till landet på de datum du valt, erbjuder vi antingen en kostnadsfri ändring av datumet eller en återbetalning (med undantag för minimala administrativa kostnader, kreditkortsavgifter och eventuella straffavgifter från boendeleverantörerna). Vid ändring av datum förbehåller vi oss rätten att justera bokningspriset i enlighet med eventuella prisändringar för någon del av kundens erbjudande.

Återbetalning

Om företaget ådrar sig någon skyldighet att göra en återbetalning till en kund eller om antingen kunden eller företaget har avbokat resan eller aktiviteten, ska företaget göra denna återbetalning inom den 15:e arbetsdagen från nästa dag för avbokning, när återbetalning sker före resan eller aktivitetens avgång, och inom 30 dagar räknat från dagen efter resan eller aktivitetens slut. Om det finns några kostnader såsom avbokningsavgifter, straffavgifter etc. som företaget redan har betalat eller kommer att behöva betala för tjänster som inte tillhandahålls på grund av avbokning av resan, ska dessa kostnader bäras av kunden.

Kunden ska vara skyldig att begära en skriftlig återbetalning via e-post.

Försäkring

Kunden kan välja att köpa ett annat avbeställningsskydd vid bokningen för att täcka det totala priset för aktiviteten eller paketet.

Avbeställningsskydd gäller inte vid utebliven betalning utan föregående avisering.

Bolaget återbetalar inte försäkringskostnader och betalningsavgifter.

Grundläggande avbeställningsskydd

Kunden får full återbetalning vid avbokning på grund av oförutsedda omständigheter.

Avbeställningsförsäkringen täcker följande: 

Sjukdom - Ett fysiskt eller psykiskt tillstånd som bekräftats av en läkare och som hindrar dig från att delta i det bokade paketet. 

Skada - En kroppsskada som bekräftats av en läkare och som hindrar dig från att delta i det bokade paketet.

Dödsfall - eller dödsfall bland dina nära anhöriga mindre än 3 veckor före resans början. 

Villkoret för återbetalning är skriftlig avbokning inom 48 timmar efter det att orsaken till avbokningen inträffade.

Kunden som har köpt avbeställningsskydd kan avboka senast 72 timmar före aktivitetens eller paketets start för att vara berättigad till återbetalning.  

Du måste tillhandahålla nödvändig dokumentation inom 15 dagar efter avbokningen. När vi har fått din fullständiga dokumentation och bekräftat dess giltighet återbetalar vi dina pengar inom 90 dagar.

Dokumentationen ska innehålla ett giltigt intyg om oförmåga att resa, av vilket det klart framgår att Kunden inte kunde resa de datum för vilka aktiviteten eller paketet bokades.

I grupper om 5 eller fler som inte är medlemmar i samma närmaste familj kan högst 30% av gruppmedlemmarna få pengarna tillbaka - om gruppen t.ex. består av 10 personer kan högst 3 personer få pengarna tillbaka. 

50% av boendekostnaderna återbetalas inte vid avbokning mindre än 45 dagar före paketets början.

Premium avbeställningsförsäkring - avbeställning oavsett orsak (CFAR)

Kunden får en återbetalning vid avbokning av någon anledning, beloppet beror på tidsramen för avbokningen.

Villkoret för återbetalning är skriftlig avbokning upp till 72 timmar före aktivitetens eller paketets start. 

Företaget garanterar att den maximala kostnaden för avbokning mindre än 45 dagar före paketets början kommer att vara 30% av boendekostnaderna, beroende på boendets avbokningsregler. 

Säkerhet och integritet

Alla kunder är ansvariga för sin egen säkerhet och sitt eget välbefinnande. Vi uppmuntrar inte någon av våra kunder att delta i någon farlig aktivitet eller att dricka för mycket. Företaget kan inte ta något ansvar om kunden till exempel dricker för mycket eller deltar i farliga aktiviteter och drabbas av skada, sjukdom, dödsfall, förlust eller skada till följd av detta.

Alla kunder bör noggrant utvärdera sin fysiska och mentala förmåga att delta i företagets turer innan de bokar. I händelse av oförmåga kan företaget neka kundens deltagande. 

Alla partner på plats (inklusive aktiviteter, barer, restauranger, klubbar, boenden ...) förbehåller sig rätten att vägra kundens inträde eller ta bort dem från aktiviteter / arenor på grund av olika skäl, till exempel att kunden är berusad, störande, aggressiv, kränkande eller utövar något antisocialt beteende. Företaget accepterar inget ansvar i nämnda händelser och återbetalningar är inte möjliga under sådana omständigheter. 

Vissa program inkluderar alkoholkonsumtion och är endast lämpliga för deltagare som är 18 år eller äldre. Åldersbevis måste uppvisas vid tidpunkten för deltagandet. Som åldersbevis accepterar vi endast officiella identitetshandlingar såsom pass, körkort och andra åldersbevis (18 plus). Oacceptabla identitetshandlingar är fotokopior, studentkort och andra identitetshandlingar som inte utfärdats av regeringen.

Genom att göra en bokning samtycker varje kund till att företaget har rätt att publicera alla foton och videor som togs under programmet (foton och videor kan inkludera varje kund) i reklam- och kommersiella syften. Om kunden inte samtycker ska detta anges innan turen/aktiviteten påbörjas.

Vi uppmuntrar alla kunder att teckna en reseförsäkring för att skydda sin finansiella investering.

Klagomål

Om kunden har ett klagomål måste det framföras till reseledaren eller bokningsagenten direkt. På så sätt har vårt team möjlighet att rätta till situationen efter utvärdering av klagomålet. Eventuella ändringar av resan i syfte att tillfredsställa kunden kan endast göras om klagomålet lämnas in under resan. Klagomål som lämnas in vid en senare tidpunkt kommer inte att beaktas. Om klagomålet lämnas in under resan och problemet förblir olöst måste ytterligare ett klagomål lämnas in skriftligen till företaget inom 24 timmar efter avslutad resa.

I vissa fall är företaget en mellanhand mellan kunden och en tjänsteleverantör. Även om vårt team arbetar för att hitta och tillhandahålla de bästa tjänsterna för dig, kan vi inte hållas ansvariga för misstag, olyckor eller försumlighet som begås av tredje person. Om du har problem med någon av de tjänster som utförs av vår leverantör/partner måste du lösa det direkt med dem.

Förpliktelser 

Alla Kunder måste följa Företagets instruktioner, som anges i korrespondens, produktens webbsida/broschyr eller instruktioner i Företagets guide. 

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avbryta programmet om kunden inte följer reseledarens instruktioner och sannolikt kommer att äventyra en säker och bekväm genomförande av resan, så att kunden kan uteslutas från hela eller delar av resan. I detta fall har kunden inte rätt till någon återbetalning och måste täcka eventuella extra kostnader som kunden ådrar sig till följd av detta.

Kunden måste lämna all relevant information som potentiellt kan påverka upplevelsen eller andra kunder. Om viktig information inte lämnas till företaget före upplevelsen och detta orsakar extra kostnader, är kunden skyldig att täcka dem. 

Alla kunder förväntas följa lokala lagar och förordningar och om så inte sker befrias företaget från alla skyldigheter som de annars kan ha enligt dessa bokningsvillkor. Eventuella skador eller förluster som orsakas av kunden är kundens ansvar. Full betalning för sådan skada eller förlust måste betalas vid tidpunkten direkt till leverantören eller företaget. Om kunden underlåter att göra detta är kunden ansvarig för att uppfylla eventuella krav (inklusive juridiska kostnader).

Alla kunder måste alltid ha en giltig identitetshandling med sig. Enligt lag är varje medborgare eller besökare i landet skyldig att ha en giltig ID-handling med sig, och om polisen ber kunden att identifiera sig är kunden medveten om att de kan åtalas för brott om de inte gör det. 

Om Kunden bokar en tjänst på uppdrag av ytterligare personer, är de skyldiga att se till att varje ytterligare person uppfyller eventuella krav som ställs av Företaget, och görs medveten om och samtycker till dessa Villkor och eventuella villkor, regler och begränsningar som ställs av Företaget. 

Om Kunden bokar en tjänst för ytterligare en person som är minderårig, intygar och garanterar de att de är förälder eller legal förmyndare till den minderårige. Företaget kan, efter eget gottfinnande, kräva att kunden undertecknar ett formulär om ansvarsfriskrivning eller risktagande.

Det är Kundens ansvar att informera Företaget om eventuella medicinska eller fysiska tillstånd eller andra omständigheter som kan påverka Kundens och eventuella ytterligare personers förmåga att på ett säkert sätt delta i någon aktivitet som ingår i den bokade tjänsten.

Friskrivning från ansvar

Företaget är inte ansvarigt för person- eller egendomsskada till följd av (men inte begränsat till): fysisk ansträngning som kunden inte är förberedd för, naturkrafter (force majeure), kollisioner med cyklar, fotgängare eller bilar, vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till avsaknad av vägren och vägytor som påverkas av väderförhållanden; resa med flyg, tåg, bil, båt eller annat transportmedel, eller med cykel, skidor, häst, till fots eller andra former av aktiva resor eller äventyrsresor; konsumtion av alkoholhaltiga drycker; civil oro; terrorism; haveri av utrustning; hög höjd; brist på eller begränsad tillgång till läkarvård på avlägsna platser eller läkarvård som väl har tillhandahållits.

Kunder som inte kan uppvisa en undertecknad ansvarsfriskrivning före avresan kommer inte att få delta i resan och vanliga avbokningsregler kommer att gälla.

Begränsningar av ansvar

Företaget är inte ansvarigt för kundens extra kostnader såsom måltider, transport eller extra hotellkostnader som inte ingår i resekostnaden men som kan krävas för att komma till eller från en resas start eller slut. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar av rutter och hotell om det är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på en resa eller för att tillgodose kundernas komfort och välbefinnande.

Förlorade tillhörigheter:

Företaget ansvarar inte för Kundens förlust av pass, biljetter och andra dokument, liksom förlust av eller skada på bagage, personlig egendom eller andra tillhörigheter.

De allmänna villkoren och förhållandet mellan kunden och företaget ska regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Kunden och företaget samtycker till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för den behöriga domstolen i Ljubljana, Slovenien.

När kunden slutför eller bekräftar bokningen förutsätts det att de accepterar dessa allmänna villkor. 

Uppförandekod

Genom att godkänna användarvillkoren samtycker jag till följande uppförandekod:

 • Jag har valt en resa som passar mina förmågor, min konditionsnivå och mitt hälsotillstånd.
 • Jag har inga fysiska tillstånd eller funktionsnedsättningar som utgör en fara för mig eller andra resenärer i gruppen.
 • Jag har ett giltigt pass och alla visum, tillstånd, intyg och vaccinationer som krävs för resan.
 • Jag ska läsa allt material inför resan om kläder, medicinska krav och kulturspecifik etikett.
 • Jag ser till att meddela eventuella särskilda önskemål minst 30 dagar före avresan om det är möjligt. Detta inkluderar kostrestriktioner, medicinska krav och rumspreferenser. Jag förstår att företaget kommer att göra allt för att tillgodose särskilda önskemål men kan inte garantera att de kommer att uppfyllas.
 • Jag kommer att respektera lagar och seder i de länder jag besöker.
 • Jag respekterar mina medgästers rättigheter och integritet.
 • Jag förstår att gruppresor alltid innebär kompromisser för att tillgodose alla gruppmedlemmars olika önskemål, resmål, personligheter och fysiska förmågor. Företagets guider kan behöva improvisera och visa god tro, använda diskretion och/eller fatta beslut baserade på gruppens konsensus. Dessa beslut kanske inte alltid tillfredsställer varje enskild individ, men är avsedda att tillgodose gruppens övergripande önskemål.
 • Jag förstår att en mindre vältrafikerad väg innebär att tillgången till vårdinrättningar och evakueringstjänster kan vara begränsad.
 • Jag förstår att vädret ligger utanför företagets kontroll.
 • Jag kommer alltid att bära säkerhetsutrustning vid alla aktiviteter som anordnas av företaget.
 • Jag kommer inte att ha hörlurar på mig när jag cyklar.
 • Jag kommer att konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Om jag har godkänt användarvillkoren för någon annan är det min skyldighet att överföra denna information till dem också.

Företagets juridiska namn: HUD, storitve, d.o.o.

Momsregistreringsnummer: SI95311289

Företagets registreringsnummer: 6613047000

Licens som researrangör: 1733

Licens för turistbyrå: 1734

Information för banköverföring:

Företag: HUD, storitve, d.o.o. 

Adress: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Slovenien

IBAN: SI56 6100 0001 5029 527

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Användarvillkoren träder i kraft den dag

Upptäck lockelsen på Mallorca genom våra cykelsemestrar. Våra cykelresor till Mallorca erbjuder en rad fängslande vägäventyr för alla entusiaster.
© Copyright by Cykelsemester Mallorca
Portföljbolag för Upptäck världen.